کد خبر: 31565

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ - ۸:۲۴

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

تروریستهای داعش با انتشار تصاویر تبلیغاتی از عملیات‌های خود در درگیریها فلوجه سعی دارند که شرایط را به نفع خود نشان دهند در صورتی که نیروهای عراقی در محورهای مختلف پیشروی‌های چشمگیری داشته اند.

تروریستهای داعش با انتشار تصاویر تبلیغاتی از عملیات‌های خود در درگیریها فلوجه سعی دارند که شرایط را به نفع خود نشان دهند در صورتی که نیروهای عراقی در محورهای مختلف پیشروی‌های چشمگیری داشته اند.

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه "فلوجه" از قاب دوربین تروریست‌های داعش

درگیری‌های جبهه “فلوجه” از قاب دوربین تروریست‌های داعش


ارسال دیدگاه

تخته وایت برد

استایل مد

اپداد

فروش پیانو