کد خبر: 27887

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ - ۱۲:۲۱

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران +فیلم و عکس

داعش با انتشار ویدیویی ۱۵ دقیقه ای از جنایات جدید خود این بار در استان “عدن” یمن پرده برداشت. در این فیلم هالیوودی منتشر شده اینبار تعدادی از یمنی ها به چهار شیوه مختلف توسط جنایتکاران داعش اعدام میشوند. در ابتدا ۹ نفر توسط جنایتکاران به بیابانی منتقل شده و پس از به صف کردن […]

داعش با انتشار ویدیویی ۱۵ دقیقه ای از جنایات جدید خود این بار در استان “عدن” یمن پرده برداشت.

در این فیلم هالیوودی منتشر شده اینبار تعدادی از یمنی ها به چهار شیوه مختلف توسط جنایتکاران داعش اعدام میشوند.
در ابتدا ۹ نفر توسط جنایتکاران به بیابانی منتقل شده و پس از به صف کردن آنها جلادان داعش که بالای سر آنها قرار گرفته اند همزمان اسیران یمنی را ذبح کرده و به قتل میرسانند.
سپس محیطی دیگر در فیلم نمایش داده میشود که ۶ اسیر یمنی با دستهای بسته در تپه ای قرار داده شده اند و در مقابل آنان جلاد داعش آماده شلیک راکت جنگی به سوی آنان است. جلاد داعش راکت را مستقیما به سمت اسرا شلیک کرده و این روش دوم جنایات داعش در این فیلم است.
در روش سوم ۶ تن دیگر از اسرا با دستهای بسته سوار بر قایقی میشوند که نزدیک به ساحل است و سپس تروریستهای جنایتکار داعش آنرا منفجر میکنند.
در نهایت ۴ اسیر دیگر به میان بیابان منتقل شده و جلاد داعش به ترتیب مواد منفجره را به گردن تک تک آنها آویزان کرده و همزمان منفجر میکند.
تروریستهای جنایتکار داعش هراز چندگاهی با انتشار ویدیوهای هالیوودی خود از جنایاتشان با روش های جدید رونمایی میکنند!

دانلود فیلم با لینک ثابت | ۵۸٫۳ MB

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران

ادامه جنایات داعش؛ اعدام وحشیانه یمنی ها توسط جنایتکاران


دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 151674

کل نظرات :35

 • رضا

  تاریخ : ۱۴ - آذر - ۱۳۹۴

  امام زمان اگه همین طور پیش بره دیگه شیغه ای نمی مونه که به کمک ت یاد تو رو به حضرت زهرا قسم زودتر بیا….


  پاسخ

  • مجید

   تاریخ : ۹ - دی - ۱۳۹۴

   با این کارا مثلا بچه میترسونن فوق لیسانسم ایشالله تموم میشه میرم سوریه ببینم کشتن یه آدم بی سلاح به صورت وحشیانه سختهیا کشتن سگایی که سلاح به دست دارن


   پاسخ

   • ش

    تاریخ : ۱۷ - دی - ۱۳۹۴

    برادر کشتن زبان حیوانات است
    تلاش کن تا فهم و شعور افزایش یابد و نیاز به کشتن کم شود


    پاسخ

 • علی باران

  تاریخ : ۱۴ - آذر - ۱۳۹۴

  آخرش که چی ؟ خونخوار بودن شجاعت نمیخواهد حماقت می طلبد


  پاسخ

 • محمد

  تاریخ : ۱۴ - آذر - ۱۳۹۴

  لعنت بهشون
  لطفا نوشته های زیر عکس ها رو حذف نکنید


  پاسخ

 • ebi

  تاریخ : ۱۴ - آذر - ۱۳۹۴

  روزی فرابرسدکه خودهمین داعشی های بزدل وترسو به همین طریق به درک واصل بشن اونروزدورنیست


  پاسخ

 • لعنت بر داعش

  تاریخ : ۱۴ - آذر - ۱۳۹۴

  بیچاره ها یمنی ها دلم واقعن براشون میسوزه اون عربستان آشغال که بمباران میکنه اینم از این.
  حالا واقعا غربی ها نمیفهمند که عربستان خوده داعشی است؟ امیدوارم هموش به درک واصل بشند که میشوند واقعا از اون دختربچه ای سوریه ای که پدرمادرشو کشته بودند با چشمهای گریان داشت نفرین میکرد به اینا ها…….
  امیدوارم هموش به عذاب الهی گرفتار بشند واقعا همچین تصاویری دلم ادمو پر از خون میکنه.


  پاسخ

 • مرتضی

  تاریخ : ۱۴ - آذر - ۱۳۹۴

  سننتقم منکم شر انتقام ….


  پاسخ

 • عادل ب

  تاریخ : ۱۵ - آذر - ۱۳۹۴

  خدا لعنت شان بکنه
  امام زمان (عج) : شیعیان ما به اندازه آب خوردنی ما را نمی خواهند اگر بخواهند دعا میکنند و فرج ما می رسد.
  خدایا در ظهور حضرت تعجیل و وجود نحس این عناصر کثیف را به برکت وجود حضرت از زمین پاک فرما
  *** اللهم عجل لولیک الفرج ***
  خدایا گناهان ما را ببخش و دعای ما را مستجاب فرما آمین


  پاسخ

  • محمود

   تاریخ : ۲۴ - آذر - ۱۳۹۴

   پیروز خواهیم شد.به مدد خدا و مولامون حضرت علی


   پاسخ

 • سید

  تاریخ : ۱۵ - آذر - ۱۳۹۴

  سلام .واقعا باید گفت عجب صبری خدا دارد؟ تحمل این جنایات توسط انسان اگر انسان باشد ممکن نیست .خدایا تورا به بزرگی خودت .وبه اولیای درگاهت.این نامردهای نامرد را نابودشان کن .وبه اونهایی که در پشت پرده این نامردها را حمایت میکنند تا مسلمانان را چه سنی وچه شیعه را به بدترین وضع ممکن آذار واذیت بکنند وبه قتل برسانند نابودشان کن و بلای سماوی وارضی را برایشان برسان .ونابودشان کن.
  باور کنید اونهایی که اینگونه بی رحم هستند وانسانها را ذبح میکنند ویا منفجر میکنند .باور بفرمایید .که فرزند انسان نیستند بلکه زنازاده اند .ویا از شیطان بوجود آمده اند .
  خدایا تورا به آه مظلوم ویتیم که دنیا را میلرزاند قسم نابودشان کن .که دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم .انشاالله . الهی آمین


  پاسخ

 • meysam

  تاریخ : ۱۵ - آذر - ۱۳۹۴

  حاج قاسم کجایی.تو نماینده مهدی (عج) بر روی زمینی یکاری بکن حاجی میدونم تلاشت بی وقفست ولی سردار خواهشا بدور از هر سیاست و محافظه کاری ک آقایون مدنظرشونه اینا رو تارو مار کن.
  دست علی بهمرات


  پاسخ

 • ناصر

  تاریخ : ۱۵ - آذر - ۱۳۹۴

  نگو داعش بگو امریکا،انگلیس،فرانسه ونوکران سر سپرده عربستان،قطر وترکیه وامارات(آ-ئ-ف) آئف با نوکران


  پاسخ

 • خادم امت ژاپن

  تاریخ : ۱۵ - آذر - ۱۳۹۴

  کسانی که این جنایات را می کنند در روز قیامت هیچ عملی از انان پذیرفته نیست تا ابد در جهنم هستند وانچنان عذابی خواهند دید که تصور ان برای تمامی موجودات عالم محال تصور است.


  پاسخ

 • بهروز

  تاریخ : ۱۶ - آذر - ۱۳۹۴

  سلام طولی نمیکشد دست انتقام منتقم از آستینی درآید وداعشیان را قلع وقمع کند


  پاسخ

 • پيمان

  تاریخ : ۱۶ - آذر - ۱۳۹۴

  واگذارشان فقط به دست بریده شده ابالفضل العباس (ع)


  پاسخ

 • پیمان

  تاریخ : ۱۶ - آذر - ۱۳۹۴

  خدا لعنتشون کنه آمین


  پاسخ

 • علی

  تاریخ : ۱۶ - آذر - ۱۳۹۴

  خداوندا خشمت را براین جنایتکاران نشان ده


  پاسخ

 • محمد

  تاریخ : ۱۶ - آذر - ۱۳۹۴

  ای بر پدر و مادر نداشتشون لعنت
  فقط حوثی ها این طوری کشته نشده بودن که اونا این بلا سرشون اومد


  پاسخ

 • مروّت احمدی

  تاریخ : ۱۷ - آذر - ۱۳۹۴

  واقعا اینان حیوانات ضد بشری هستند


  پاسخ

 • محمد

  تاریخ : ۲۱ - آذر - ۱۳۹۴

  من یک ساله دارم بی تعصب راجع به اینا تحقیق می کنم. داعش رو آمریکا و نوکراش درست کردن. یک کلام.


  پاسخ

 • من

  تاریخ : ۲۱ - آذر - ۱۳۹۴

  لعنت بر داعش و به امید نابودی این گروه کثیف . واقعا دلم سوخت


  پاسخ

 • ببب

  تاریخ : ۲۲ - آذر - ۱۳۹۴

  زمان جنگ بین خدایان زمین رسیده است


  پاسخ

 • علوی

  تاریخ : ۹ - دی - ۱۳۹۴

  دارن نابود میشن جونورا جای اینکه از این گروه در برن واسه خودشون جهنم می سازن البته چه بهتر اینا همین الان نابود بشن تا بعدا دوباره یکیشون زنده بمونه هوس کنه زاعش راعش و …. علم کنه .


  پاسخ

 • یک انسان بی تعصب

  تاریخ : ۱۷ - دی - ۱۳۹۴

  اگر روزی تعصبات مذهبی کنار گذاشته شود و نام انسان مقدس تر از نام مذهب او گردد انی موارد خود به خود حذف می شوند انسان ها با هر مذهبی مقدس اند و دشمنان انسانیت با استفاده از شکاف های بین مذاهب باعث ایجاد چنین صحنه هایی می شوند دیدن این صحنه انسان را از زندگی نا امید می کند.


  پاسخ

 • یوسف

  تاریخ : ۱۶ - بهمن - ۱۳۹۴

  سلام . باور کنید حیوانات هم از این ها باشرف ترند


  پاسخ

 • رسول

  تاریخ : ۱۷ - بهمن - ۱۳۹۴

  اقا دستور بدنند میرم ولی رحم نمی کنم به حیواناتی مثل داعش


  پاسخ

 • میلاد

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۵

  اللهم عجل لولید الفرج


  پاسخ

 • سینا

  تاریخ : ۲۲ - اردیبهشت - ۱۳۹۵

  باور کنید از وهابی کثیف تر و پلیدتر خلق نشده.


  پاسخ

 • حسين

  تاریخ : ۲۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۵

  اینا حلال زاده نیستن ادم حلال زاده نمیتونه این کارا رو بکنه


  پاسخ

  • نیما

   تاریخ : ۲۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۵

   حرامزادگان خدا لعنتتون کنه


   پاسخ

 • مبهوت از اين جنايات

  تاریخ : ۴ - خرداد - ۱۳۹۵

  خدایا خدایا خدایا پناه بر تو چقدر بی رحم خدایا تورا به قرآن قسم در ظهور امام زمان (عج)تعجیل کن بی رحمی کشتار مظلومانه تاکی؟ خدایا ای قادر توانا ریشه ظلم را بخشکان دیگه امانشان نده تورا خدا دیگه نزار این انسان های مظلوم با هر دین ومذهب بی رحمانه سلاخی بشن خدایا خدایا چطور یه انسان این قدر کثیف وبی رحم میشه قلبشون از چیه خدا


  پاسخ

 • نفیسه

  تاریخ : ۴ - خرداد - ۱۳۹۵

  یا صاحب الزمان ای مولا وای آقای ما ببین چگونه دشمنانت با شیعه ومجبان اهلبیت پیامبر (ص)رفتار میکنند شما را به مادرتان زهرا(س) کاری کنید . خودتان هم دستهای مبارکتون رابا ما بلند فرمایید وبرای فرجتان دعا کنید واز خدای منان بخداهید که دیگرصبر خویش را کنار گذاشته وریشه این جنایتکاران تاریخ که روی شمر ومانند او را سفید کردند را هرچه سریعتر بخشکاند.مسلما دعای شما عزیز زهرا مستجاب است عزیزان بیایید ما هم باآقایمان این ذعا را بخوانیم “الهم به حق الزهراء وابیها وبعلها وبنیها وسرالمستودع فیها صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج وصلی الله علی محمد وآل محمد” و روایت ازمعصوم علیهم السلام است که دعایتان را بین دوصلوات قراردهید چون صلوات دعای مستجاب است پس خدای منان آن را به استجابت میرساند وشرم دارد که دعای مابین آن را مستحاب نکند.آیت الله بهجت ره فرمودند در فتنه های آخرالزمان زیاد دعای الهی عظم البلاء…… راکه درمفاتیج است بخوانید تا خدا فرجش را برساند.


  پاسخ

 • محمدعلی

  تاریخ : ۹ - خرداد - ۱۳۹۵

  لعنت خدا بر یزید زمان داعش ملعون


  پاسخ

 • saray

  تاریخ : ۹ - آبان - ۱۳۹۵

  اگر اسم حیوان هم براین قوم بگذاریم فردای قیامت حیوانات به ما اعتراض خواهند کرد.


  پاسخ

ارسال دیدگاه

تخته وایت برد

استایل مد

اپداد

فروش پیانو